Рекламне повідомлення

В усіх видах реклами є загальні риси, що виявляються в принципах формування рекламного повідомлення.

Повідомлення має бути:

 • коротким, тобто мають бути наведені ті вигоди, що одержує від даного товару чи послуги потенційний споживач
 • цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди й системи гарантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного товару чи послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зручності
 • достовірним, це правило стосується як змісту, так і оформлення рекламного повідомлення: вони мають відповідати один одному
 • зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. Для цього варто докладніше вивчати й аналізувати соціальні, економічні, психологічні, національні особливості цільових сегментів фірми
 • динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в наказовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що передається в рекламному повідомленні
 • повинно повторюватися, тобто для будь-якого виду реклами існує оптимальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість побачити рекламне повідомлення й відреагувати
 • повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді фірма може залучити своїх потенційних покупців

На зміст рекламного повідомлення також впливають наступні фактори:

 • до якої групи належить даний товар: до групи товарів широкого вжитку чи виробничо-технічного призначення
 • характеристики товару чи послуги
 • ознаки й характеристики цільових сегментів
 • політико-економічні характеристики цільових сегментів
 • предмет реклами (товар, товарна марка чи фірма)
 • життєвий цикл товару